ได้มาตรฐาน ISO

ISO 9001 Certified

ทางบริษัท ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 ในด้าน Design & Develop, Product & Service และ After sales service พร้อมที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานสากล. พร้อมกันนี้ทางบริษัท พร้อมที่จะก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้ คุณภาพ และ มาตรฐาน บริษัท พัฒนาตาม มาตรฐานโลก

Custom Made Solution

Custom Made

พร้อมช่วยเหลือ ลูกค้า ให้ได้สินค้า ที่ตรงตาม ความต้องการ เพราะทุกบริษัทและงาน มีความต้องการที่แตกต่างกันไป เราจึงสามารถปรับเปลี่ยน สินค้า/บริการ เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ทั้ง เครื่อง/น้ำยา สามารถเปลี่ยน ให้ได้ตามจุดประสงค์

Experience

Experience

ด้วยประสบการณ์ ในแต่ละสาขาที่ มากกว่า 20 ปี พร้อมกับ Strategic Partnership ที่พร้อมจะนำประสบการณ์ นานาชาติมาประยุกต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทีสุด และ Distribution Network ที่พร้อมช่วยให้สินค้า/บริการ เข้าถึง ลูกค้าในหลายที่

เตรียมพบกับ เราได้ที่ 64th Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019

ณ วันที่ 10-14 September กับ New Highlight "Revolutionary New E-Coating" ใส และ สี ของเรา

Contact Us