ทางบริษัท ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 ในด้าน Design & Develop, Product & Service และ After sales service พร้อมที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานสากล.

พร้อมกันนี้ทางบริษัท พร้อมที่จะก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้ คุณภาพ และ มาตรฐาน บริษัท พัฒนาตาม มาตรฐานโลก