บริษัท ชาร์เตอร์เมต (ประเทศไทย)จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น บริษัทฯ ที่สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้สำหรับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ อย่าง Automotive,Metal Work, Jewellery, Electronic etc.

โดยเน้นจุดเด่นคุณภาพ ที่ Consultancy Service

โดยในปัจจุบัน ทาง CMT Group ทำงานใน 3 แขนงเป็นหลัก

KLEANNSHINE เคมีภัณฑ์และน้ำยาเคลือบ ขัด พื้นผิว สำหรับโลหะ เครื่องประดับต่างๆ

AQUAMATE ออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร พร้อมกับเคมีบำบัดน้ำเสียและดูแลระบบคูลลิ่ง

ASSYFLUX Soldering & Metal finishing unit น้ำยา Flux ต่างๆ

ด้วยประสบการณ์ในแต่ละสาขาที่มากกว่า 20 ปี พร้อมกับ รากฐานของบริษัท ที่ชัดเจน และ Partner ต่างๆ ทั้ง Asia Pacific ทำให้เราสามารถ นำสินค้า และบริการ ที่ล้ำสมัย มาให้ ในประเทศไทย และอุตสาหรรม ต่างๆ เจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน

Website ในเครือ :

www.chartermate.co.th

www.kleannshine.com

www.assyflux.com