น้ำยาเคลือบกันสนิม นิยมใช้เคลือบ ผิวโลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ แทนน้ำมันกันสนิม ลดขั้นตอนการล้างน้ำมัน + พร้อมกับ กันสนิมนานกว่า ในขั้นตอนเดียว

น้ำยาเคลือบกันสนิมOil Free- Rust Resist Coating / เคลือบ พ่น กันสนิม แบบ Water base ไร้น้ำมัน ปราศจาก สารเคมีอันตรายใดๆ ด้วยมาตรฐานจาก RoHs และยังสามารถใช้เป็น Top Coat คู่กับ เคลือบกันสนิม อื่นๆ

ใหม่  มี สินค้าในรูปแบบ กระป๋องสเปรย์ ขนาดพกพา ในการ พ่นกันสนิม โลหะต่างๆ

น้ำยาเคลือบกันสนิม น้ำยาเคลือบกันสนิมใส

นิยมใช้ด้วยวิธีการพ่น ใส่พื้นผิว ที่สะอาดแล้ว

น้ำยาเคลือบพ่นกันสนิม น้ำยาเคลือบกันสนิม น้ำยาเคลือบกันสนิมใสวิธีการใช้เบื้องต้น

  1. ทำความสะอาด พื้นผิวที่จะทำการเคลือบกันสนิมไม่ให้ มีคราบน้ำมัน หรือคราบสกปรกใดๆ
  2. หลังพื้นผิวแห้งสนิทแล้วทำการเคลือบ โดยไม่จำเป็นต้องเคลือบหนามาก
  3. รอให้พื้นผิวแห้ง สนิท อย่างน้อย 20-30 นาที ก่อนจับต้องพื้นผิว

พิเศษ!! ด้วยสูตรใหม่ สามารถ กันรอยนิ้วมือ พร้อมกันสนิมได้ในขั้นตอนเดียว

น้ำยาเคลือบ พ่นกันสนิม มีจำหน่ายในหลากหลายขนาด 5 ลิตร-20 ลิตร ตามความสะดวก

หากต้องการใช้งานแบบวิธีชุบในขั้นตอนการผลิต แนะนำเป็น E-Coat สีใส ชึ่งจะได้มาตรฐาน และ ทนทานกว่า

STAYKLEAN XS-10 is a water based single component and coating liquid to give clear coating over most surfaces to protect the surface from getting stain and corrosion

View More Information here https://kleannshine.com/products/

ลูกค้าสามารถ Download Datasheet ของ Product นี้ ด้วยการกรอกฟอร์มนี้

Datasheet Download