E-Coating , E- Lacquer, Electrophoretic Painting, ED Paint, CED coating (cathodic electrodeposition) หรือ EDP(Electro Deposited Paint)

คือ ชื่อหลากหลายที่มีให้กับ น้ำยาเคลือบแบบไฟฟ้า นี้ โดยเป็นการเคลือบ/ชุบ สีหรือ Lacquer ผ่านการชุบที่ใช้ไฟฟ้า ในการช่วยให้น้ำยาเคลือบทำปฎิกิริยากับพื้นผิว โดยมีทั้งสีใส และ สีอื่นที่สามารถผสมลงไปได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรม ต่างๆได้เนื่องจากมีความทนทาน สูง

โดยจุดเด่นของ E-Lacquer คือ การชุบโดยใช้ไฟฟ้าเข้าช่วยทำปฏิกิริยากับพื้นผิวให้เคลือบหนาเท่าๆกัน แม้เป็นจุดเข้าถึงยาก

E Coat อีโค้ทติ้ง ใช้ในงานต่างๆ อย่าง ก๊อกน้ําทองเหลือง,ลูกบิดประตู, Jewelry,เครื่องสุขภัณฑ์,ชิ้นส่วนยานยนต์ etc. ไม่ว่าในรูปแบบ Top Coat หรือ Primer

ชุบสีทอง ผิวด้าน

ชุบสีทอง ผิวด้าน

Jewellery Coating Thailand E-Coating Clear Color Silver นำยาชุบไฟฟ้า

Jewellery Coating Thailand E-Coating Clear Color Silver นำยาชุบไฟฟ้า

น้ำยา ชุบ เครื่องดนตรี สี ทองเหลือง

น้ำยา ชุบ เครื่องดนตรี สี ทองเหลือง

น้ำยาชุบไฟฟ้า เหรียญ กีฬา ชุบสีทอง ชุบสีทองแดง Cloning

น้ำยาชุบไฟฟ้า เหรียญ กีฬา

ด้วย Shade สีต่างๆ ที่สามารถทำให้ E-Coat/Lacquer ไฟฟ้า สร้างพื้นผิวตามสีที่ต้องการ

ด้วยอุปกรณ์เบื้องต้น เพียง 1. เครื่องจ่ายไฟ 2. ตู้อบ หรือ วิธีการให้ ความร้อนอื่นๆ

Samples Colors

Ecoat Color Thailand ECoat as a Paint Top Coat on Metal

Ecoat Color Thailand

น้ำยา ชุบ สีโลหะ เคลือบ โลหะ เป็น สีใส,Clear, Gold Cobalt, Silver,Copper,Rose Gold, Blue,Topaz, Ruby, Sapphire,Emerald, Jade

กลุ่มผลิตภัณฑ์ LACKOAT E-Coating ของเราที่มีประสิทธิภาพผ่านการ Test ต่าง ; Salt Spray test, Scratch Resistance test etc จึงเหมาะสม สำหรับงานหลายๆด้าน ที่ต้องการทั้ง ประสิทธิภาพ และ ความสวยงาม อย่าง งานสถาปัตย์ตกแต่ง งานเครื่องประดับ งานอุตสาหกรรมยานยนต์ etc.และอีกหลากหลายประเภท สำหรับ งานต่างๆ

Now Available! Shade สีต่างๆ สีทอง 22K, 20K, ทองแดง, ดำ Matt, Deep Black, Rose Gold, Green, Violet, Blue และ สีเสมือนจริงต่างๆ

Black Color EDP Ecoat สี น้ำยาย้อมสีโลหะ

Black Color EDP Ecoat สี น้ำยาย้อมสีโลหะ

Add-ons : Rinse Aid / Make-up Solvent / Rectifier/ UF Filter

พร้อมอ่าน Blog เปรียบเทียบ E Coating(แลคเกอร์ไฟฟ้า), น้ำยาเคลือบ EDP, Nano Coat น้ำยาชุบ ต่างๆ ในมุมมอง Neutral

เพื่อให้ช่วยเลือกใช้น้ำยาเคลือบ ที่ถูกจุดประสงค์และงบประมาณได้ที่ https://totalsurfacetreatment.com/2020/11/25


รวมกัน อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดการใช้เคมี โลหะหนัก อันตรายต่างๆ ลดปัญหาน้ำเสีย ลดมลภาวะทางอากาศ

For English Visit Kleannshine.com