บำบัดน้ำ น้ำดี-น้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำดี-น้ำเสีย

บำบัดน้ำ DI Water/RO water,Waste Water Treatment (Heavy Metal Removal, Oil and Grease Removal etc.),รีไซเคิล,Desalination พร้อม จำหน่ายอุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง อย่าง RO Membrane, Ion Exchange Resin,และ เคมีบำบัดน้ำเสียต่างๆ

View More ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการ ดูแลระบบคูลลิ่ง ล้างระบบ Cooling System Cleaning บริการ ล้าง cooling tower condenser

บริการดูแล ล้างทำความสะอาด ระบบ Cooling, HVAC ต่างๆ

บริการ Cleaning ต่างๆ อย่าง Siphon Cleaning, Sterilizing Cleaning สำหรับระบบระบายความร้อน ตามความเหมาะสม พร้อมกับเคมีบำรุงรักษาระบบน้ำหล่อเย็น ต่างๆ น้ำยาล้างตะกรัน ลดการกัดกร่อน รักษาสมดุลย์ตะกรัน-สนิม กำจัดแบคทีเรียด้วย Green Chemicals

พร้อมบริการ Live Chat กับฝ่ายวิศวกรรม ในการ สอบถาม แก้ปัญหา เบื้องต้น etc.


SAVE THE EARTH SAVE WATER CONSIDER RECYCLING

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ ประหยัดน้ำ ด้วยการ Recycle น้ำทิ้ง ช่วยประหยัดค่าน้ำ ช่วยให้โรงงานเป็น Green Factory

Lets aim for Sustainability for Future Generation

A Trusted Water Treatment Company in Thailand & Asia Pacific