ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท บำบัดน้ำเสีย ชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ร่วมกับ บริษัท ชาร์เตอร์เมต(ประเทศไทย)จำกัด ทำงาน ออกแบบ-ติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี บำบัดน้ำเสีย

พร้อม จำหน่ายอุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง อย่าง RO Membrane, Ion Exchange Resin,และ เคมีบำบัดน้ำต่างๆ สำหรับ โรงงาน อุตสาหรรม ตึก อาคาร ต่างๆ

มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อก้าวสู่การเป็น บริษัท บำบัดน้ำเสีย ชั้นนำในอุตสาหรรมต่างๆ อย่าง

 • Semi Conductor
 • Power Plant
 • Textiles
 • Pharmaceuticals
 • Food and Beverages

บำบัดน้ำเสีย ด้วย มาตรฐาน ISO

ด้วยมาตรฐาน ISO 9001

Our Experience and Expertise in Water Treatment in Thailand

Some of Our Recent Projects : ระบบน้ำ DI/EDI , บำบัดน้ำเสีย โลหะหนัก, แก้ปัญหา BOD COD สูง, บำบัดน้ำเสีย จากน้ำมัน ไขมัน (Oil & Grease Removal) , Recycle น้ำทิ้ง

อุปกรณ์และระบบต่างๆใน ระบบบำบัดน้ำ

Dissolved Air Flotation System : DAF

ระบบกำจัดไขมัน กำจัดน้ำเสีย DAF Dissolved Air Floatation System Ultra DAF ของทางเรา มีขนาดเล็กกะทะรัด พร้อม กับสามารถกำจัด ไขมัน(Fat,Oil,Grease),TSS ได้มากถึง 90%(ขึ้นอยู่กับ Dosage เคมี Coagulant Flocculants)

View More DAF ระบบกำจัดไขมัน ในน้ำเสีย

Chemical Treatment & Sedimentation

บริษัท บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียโลหะหนัก กำจัดไขมันในน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย ด้วยกระบวนการ Coagulation Flocculation พร้อมทั้งกระบวนการตกตะกอน Sedimentation,ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ MBR, Septic System, Pretreatment System

View More บำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการเคมี

Deionised (DI) Water/Ultra Pure Water

ระบบน้ำดีไอ DI Water ระบบน้ำบรืสุทธิ์ บำบัดน้ำบริสุทธิ์ น้ำสะอาด น้ำดี

ระบบผลิตน้ำบริสุุทธิ์สูง DI (น้ำดีไอ)ที่ขจัด ion ของสารละลาย เหมาะสำหรับ อุตสาหรรม Pharmaceutical, Electronics ต่างๆ ,Softener System, RO System etc.

Technology ในการ บำบัดน้ำของเรา

Primary Treatment

 • Sedimentation(ตกตะกอน)
 • Chlorination(การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน-คลอริเนชัน)
 • Ozonation Screening
 • Conventional Filtration
 • Stabilization Pond

Secondary Treatment

 • Reverse Osmosis (ระบบน้ำ RO)
 • Softening (การกรองน้ำกระด้าง / น้ำอ่อน)
 • Demineralisation(น้ำบริสุทธิ์จากการแลกเปลี่ยนประจุบวกและลบ)
 • Activated Carbon Adsorption(ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์)
 • UV Disinfection(เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสีย)
 • TOC Reduction (ลดปริมาณอินทรีย์คาร์บอน)
 • Degastification
 • Microfiltration(MF)
 • Forward Osmosis (FO)

Tertairy Treatment

 • Ion Exchange (การแลกเปลี่ยนไอออน )
 • Electrodeionisation(EDI)ผสมการแลกเปลี่ยนไออนด้วยเรซิน และหลักการแยกไออนด้วยไฟฟ้า
 • Mixed-Bed Deionisation
 • TOC (Total Organic Carbon) Destruction
 • Vacuum Degastification
 • Ultrafiltration(UF)

Waste Water/Recycling

*Specialization ในการทำ Desalination Plant (การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล/แยกเกลือ) ในไทย และ Municipal Water Treatment Project*

บริการ ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการต่างๆ สำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสีย อย่าง รับควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยมาตรฐานสากล, วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ, Maintenance, After Sales Service, etc.

เคมีบำบัดน้ำเสีย water treatment chemicals in thailand เคมีบำบัดน้ำ

เคมีบำบัดน้ำเสีย ต่างๆ, Coagulant, Flocculant, Polymer ต่างๆ พร้อม Test และให้ Technical Consultancy เพื่อที่จะเลือกใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม

View all Water Treatment Chemicals

ทางบริษัทให้บริการระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงวร (One Stop Service)ตั้งแต่ต้นจนจบ

1. วิเคราะห์หาปัญหา

2. ศึกษาความเป็นไปได้ ตามสถานที่ และ สถานการณ์

3. การ วางแผน ออกแบบ กระบวนการขั้นตอน

4. ทดสอบด้านวิศวกรรม

5. การบริหารจัดการ Proect

6. การผลิต เครื่อง/ชิ้นส่วนที่จำเป็น

7. งานติดตั้ง

8. การดำเนินการ ใช้ระบบ

9. บริการ หลัง การขาย

บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำดี

บำบัดน้ำดี น้ำเสีย เคมีบำบัดน้ำ

บริษัท บำบัดน้ำเสีย Specializing Waster Water Treatment

ด้วยการร่วมมือและประยุกต์ ร่วมกับ บริษัทฯบำบัดน้ำเสีย และ Techonology ต่างๆ จาก มาเลเซีย สิงคโปร์ ที่มีความชำนาญในด้าน Waste Water Treatement-WWTP (Heavy Metal Removal + Oil and Grease Removal) บำบัดน้ำทะเล เป็นพิเศษ

ทำให้ปัจจุบัน เราพร้อมบริการ ลดค่าน้ำในโรงงานต่างๆโดยวิเคราะห์ การนำน้ำเสียในโรงงาน มา Recycle กลับมาใช้ ตามคุณภาพที่ต้องการ หรือแม้กระทั่ง Recycle 100% เพื่อให้เป็น โรงงาน Zero Liquid Discharge (ZLD)

พร้อมให้บริการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ในระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถสอบถาม ได้ผ่าน Featureใหม่ Live Chat with Engineers

For More Information on one of the Our Water Treatment Company in Bangkok, Thailand visit Aquamate.co.th


บริษัท บำบัดเสีย ด้านบริการล้างคูลลิ่ง HVAC ต่างๆ และ เคมีสำหรับ Cooling System ต่างๆ ______

ภายในปี 2025 ประเทศไทย จะประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่หลากหลายประเทศกำลังประเชิญและอีกมากที่จะประสบปัญหานี้ในระยะเวลาอันใกล้.ร่วมกันใช้น้ำอย่างฉลาด เพื่อประหยัดน้ำสำหรับอนาคต ร่วมเป็นโรงงาน อุตสาหรรม/บ้านเรือน ที่ใช้น้ำโดยคำนึงถึง Water Footprint ของตนเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ