การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางเคมี (Chemical Treatment) เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี เพื่อทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ำเสีย นิยมใช้ในกรณีต่างๆ อย่าง

  • ค่าพีเอชสูงหรือต่ำเกินไป
  • Toxic element หรือ มีโลหะหนัก
  • มีของแข็ง/สิ่งเจือปน ที่ตกตะกอนยาก
  • มีไขมันและน้ำมันที่ละลายน้ำ(emulsified oil)
  • มี Nitrogen หรือ Phosphorus ที่สูงเกินไป
  • มีเชื้อโรค/Bacteria

จะทำการบำบัดทางเคมี ด้วยกระบวนการต่างๆ อย่าง

  1. โคแอกกูเลชัน (Coagulation)
  2. ฟล็อกคูเลชัน (Flocculation)การทำให้เป็นกลาง (Neutralization)
  3. การทำให้เป็นกลาง (Neutralization)

ศึกษาข้อมูล การบำบัดน้ำ/ระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย ได้ที่ http://www.pcd.go.th/