กำจัดไขมัน น้ำเสีย ด้วยระบบ Ultra DAF by Darco Water

Ultra DAF System (Dissolve air Floatation) เป็นระบบกำจัดไขมันในน้ำเสีย ที่ได้ถูก Design สำหรับการใช้งานที่ต่อเนื่อง และ สะดวกสบาย ใช้ในการกำจัด น้ำเสียที่มี Oil,Grease,สี อื่นๆที่ยากต่อการตกตะกอน โดย DAF จะใช้วิธีการละลายอากาศเข้าไปในน้ำ ด้วย Micro Bubble

Ultra DAF มีความพิเศษกว่า DAF ประเภทอื่นๆด้วยความกะทัดรัด,การติดตั้งที่สะดวก และคุณภาพการแยกไขมันบำบัดน้ำที่ดี ในราคาที่ประหยัด ทุกขนาด และ Model สามารถทำการขนส่งได้ปกติ

Ultra DAF สามารถ กำจัด ไขมัน น้ำมัน, TSS ในอัตรามากกว่า 90% อย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับ Dosage ของ Coagulant Flocculant ตัวเครื่องยังสามารถนำไปใช้สำหรับ Free Fat Removal Process.

DAF ระบบกำจัดไขมัน ในน้ำเสีย Dissolve Air Floatationงานต่างๆ ที่นำ DAF ไปใช้

  • Oil/Fat Refineries
  • Food and Beverages
  • Petro Chemicals
  • Textile
  • Breweries
  • Pulp and Paper
  • Pharmaceuticals
  • Water Recycle

กำจัดไขมัน น้ำเสีย DAF Dissolved air floatationระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มี Oil & Grease สูง

ระบบ Daf กำจัด ไขมัน น้ำมัน ระบบบำบัดน้ำเสียFor More Information Please Visit www.darcowater.com