เคมีบำบัดน้ำต่างๆ(Water Treatment Chemicals)ที่ทางเราขาย/จัดจำหน่าย

สามารถสอบถาม วิธีการเลือกใช้ เคมีบำบัดน้ำเสีย ตามคุณภาพน้ำและความปลอดภัยในการใช้งานได้ พร้อม Technical Consultancy

เคมีบำบัดน้ำเสีย

Caustic soda

Sulfuric acid(H2SO4)

Ferric chloride

PAC (Poly Aluminium Chloride)

Anionic Polymer

Cationic Polymer

Antifoam

Oxalic Acid

Anti Scalant

Scale Corrosion Inhibitor

Aluminium Sulphate

Copper Sulphate

Sodium Hydroxide(NaOH)

Ion exchange resin

Coagulants

Flocculants ต่างๆ

With Flexible Drum size

ด้านออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย https://totalsurfacetreatment.com/บำบัดน้ำเสีย/บริษัท-บำบัดน้ำเสีย