น้ำยาล้างตะกรันและป้องกันการกัดกร่อนของระบบคูลลิ่ง

 

Scaling & Corrosion Inhibitor สำหรับ คูลลิ่งทาวเวอร์ Condenser HVAC ต่างๆ ด้วย AQUAMATE 

ทำหน้าที่ ขจัดตะกรัน / การควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ / ป้องกันการกัดกร่อน

ป้องกันระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของคุณจาก SCALANT และการกัดกร่อนด้วย ANTISCALANT ปลอดภัยของเรา

ดีถึงขั้นใช้สำหรับเมมเบรนระบบ Reverse Osmosis สำหรับน้ำดื่ม ได้

บริการดูแล ทั้งระบบในรูปแบบ รายปี รายไตรมาส

วิธีการของเราคือ

  • Balancing สภาพการใช้งานทั้ง Corrosiveness กับ Scalant กับสารเคมีที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศตาม มาตรฐาน RoHS
  • ช่วยให้ระบบสามารถใช้งานได้ยาวนาน ตามที่ได้รับการออกแบบมา
  • ตรวจสอบให้ การถ่ายเทความร้อน ดี เพื่อที่จะช่วย ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนพลังงาน
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย สำหรับระบบระบายความร้อนด้วย Biocides ที่ปลอดภัย
ล้างคูลลิ่ง น้ำยาล้างตะกรัน

 

เราเสนอบริการที่แตกต่างเพื่อให้เหมาะกับแต่ละสถานที่ตามความจำเป็น

  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Cooling Towers ควบคุมการเจริญเติบโตทางชีวภาพ
  • Clean & descale ชิลเลอร์ คอนเดนเซอร์ และ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนอื่นๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิ Approach ที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนความร้อน
  • บริการตามความต้องการ บริการนอกสถานที่หรือ บริการด้วยตนเอง แบบ DIY ตามคำแนะนำของเราที่จะใช้โปรแกรมสารเคมีที่เหมาะสม
  • การทดสอบเชื้อ ลีจิโอเนลลา-Legionella ป้องกันโรคที่มากับเครื่องปรับอากาศ
  • การทดสอบอื่น ๆ เช่นอัตราการกัดกร่อน ตรวจสอบอัตราการสะสมเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพดีกว่าระบบอื่น ๆ
  • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ระบบ Ultrapure DI ระบบน้ำหมุนวน เป็นต้น ด้วยสารที่ปลอดภัย

1. เคมีบำรุงรักษาระบบน้ำหล่อเย็น ต่างๆ

Cleaner, Degreaser, Descaling, De-Rusting, and De-Carbonizer to get back the machines, engines, even pumps, motors, blowers, etc. back in cleaner/hygienic condition for better efficiencies.

-นํ้ายาในการควบคุมการเจริญเติบโตของจุลชีพ

-น้ำยาช่วยยับยั้ง การกัดกร่อน และการเกิดตะกรัน ในระบบ Cooling etc.แก้ปัญหาตะไคร่,ตะกรัน,สนิม การกัดกร่อน เมือกจุลินทรีย์ ในระบบ

-เคมีช่วยยับยั้ง การกัดกร่อน และการเกิดตะกรัน ในระบบ Cooling

และ อีกมากมาย ตามระบบ ของอุตสาหกรรม (Closed Loop/Open Loop) และ ความกระด้าง อุณหภูมิ ของน้ำ ในระบบ etc.

น้ำยา ล้าง คูลลิ่ง
Green Chemical

2. บริการล้างด้วยเทคนิค Siphon cleaning, Sterilizing Cleaning สำหรับระบบระบายความร้อน

บริการล้างทำความสะอาด Cooling Tower, Chiller, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน(HVAC)ล้างตะกรัน หินปูน, สนิม

ใน Cooling Tower, Heat Exchanger etc. โดยไม่ต้องหยุดระบบ(Online Descaling)แบบรายเดือน/รายปี บริการด้วยทีมงานช่าง และ พนง.ที่มีประสบการณ์ คุณภาพดี

เน้น ความปลอดภัย Safety ทั้งของบุคคลากร และ ระบบ ด้วย มาตรฐาน ความปลอดภัย การทำงาน และการไม่ใช้เคมีรุนแรง ต่อระบบ

พร้อม วิเคราะห์ น้ำเติม Make up, pH, Total Dissolved Solid(TDS),Conductivity etc. เพื่อแนะนำการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของระบบ.

บริการล้างคูลลิ่ง ล้าง Cooling tower Condenser

Before

ล้างคูลลิ่ง น้ำยาล้างตะกรัน

After

To Outsource Cooling Tower Maintenance Contact us below / ปรึกษาประเมิณราคา การล้างคูลลิ่ง ได้ตามวิธีการติดต่อต่างๆ ด้านล่าง

View More www.chartermate.co.th


สำหรับ ด้าน ออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย อุปกรณ์ เคมีบำบัดน้ำเสีย Water Treatment in Thailand