เปรียบเทียบเครื่องขัด กระดาษทรายสายพาน vs เครื่องขัดด้วยแปลงลูกกลิ้ง

15 สาเหตุที่ควรเปลี่ยนจากเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน เป็นเครื่องขัดด้วยแปลง จาก Valgro-Hyzer

Technology

ผลผลิต

ความร้อน

คุณภาพของ Finish

ค่าบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่าย Operation

ขนาด พื้นที่ใช้งาน

การสูญเสียเนื้อโลหะ ในการขัด

แรงงาน

เครื่องขัดด้วยเทคโนโลยีแปลง

ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ มั่นคง

ไม่มีความร้อน ต่อแผ่นใดๆ

มั่นคง จากต้น จน จบ ในทุกๆ Batch

ตัวเครื่องเป็นเครื่อง Maintenance Free

ตัวแปลงมีราคาแพงกว่า แต่อายุ การใช้งานสูง

ตัวเครื่องขัด มีขนาดเล็ก กระทัดรัด

ตัวแปลง ขัด พื้นผิวโดยไม่ทำให้สูญเสียโลหะ

ใช้งานง่าย แรงงาน ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในด้านงานขัด

เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบสายพาน

ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ มั่นคง

ความร้อนสูง อาจเกิดประกายไฟ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

คุณภาพงานอาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละแผ่น แต่ละ Batch

ต้องทำการเปลี่ยน สายพานใหม่เป็นระยะๆ

ตัวสายพาน-กระดาษทราย มีราคาต่ำกว่า แต่เปลี่ยนบ่อย

ตัวเครื่องขัด มีขนาดเล็ก กระทัดรัด

ต้องสูญเสียโลหะ บางส่วน ในการขัด แบบ สายพาน

ควรใช้ แรงงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ ชิ้นงานออกมาได้ตามมาตรฐาน

ข้อมูลจากผู้ผลิตทั้งเครื่องขัด แบบสายพาน และเครื่องขัดแปรงขัด

ชมสาธิต ข้อมูล เครื่องต่างๆ ได้โดยการ Click ที่รูปภาพ

VS

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.brushingmachine.com